Elektrocentrály půjčovna

Nabízíme Vám záložní zdroje elektrické energie - generátory elektřiny až do výkonu 80 kW.

V naší nabídce naleznete nejpoužívanější elektrocentrály s příkonem 5 kW, 15 kW, 30 kW, 50 kW a 80 kW.

Provedeme výpočet optimálního výkonu dieselgenerátoru a právě takový zdroj energie Vám doporučíme.

Pronájem elektrocentrál

Odbornou instalaci a nepřetržitý dohled nad provozem elektrocentrály ve Vašem prostředí zajistí odborně vyškolený technik. Samozřejmostí je i dodávka a doplňování paliva během provozu elektrocentrály. 

Součástí pronájmu elektrocentrály je také veškeré další nezbytné vybavení, jako rozvaděče, zásuvkové boxy, kabely
a další materiál.

Náhradní zdroj energie zajistí plnohodnotný a nepřetržitý provoz Vaší společnosti během odstávky dodávky energie z veřejné sítě i během  jejích náhlých výpadků. Generátory elektřiny je možné přistavit i z preventivních důvodů - v případě předpokladu možnosti výpadků el. energie. Záložní zdroje energie je vhodné přistavit přistavit i z preventivních důvodů. Zvláště u velkých provozů, kde by případný výpadek energie znamenal výrazné finanční ztráty. Diesel elektrocentrála může v tomto případě znamenat pojištění provozuschopnosti Vaší společnosti i Vašich zisků.